Möllan töms på tonvis med maskiner.

90.JPG83.JPG

 

De här byggnaderna finns i den fantastiska lilla trevliga byn Lövestad i sydöstra Skåne på gränsen till Österlen. Ordet "mölla" för ju oftast tankarna till en "väderkvarn", speciellt när den är placerad i Skåne. Men den här möllan var från början en magasinsbyggnad som sedermera byggdes om till kvarn, eller "mölla" som det i folkmun i Lövestad kallas.

Den ena byggnaden är alltså den gamla magasins-byggnaden och det andra huset på tomten är den gamla skolan.

Båda byggnaderna samt tillhörande silos har tillhört Svenska Lantmännen

och dessförinnan Lokalföreningen i Lövestad. År 2003 beslöt man att jämna de gamla fina byggnaderna med marken för att göra plats för.......ingenting.

Möllan är den största byggnaden i byn och placerade mitt i, så en rivning hade lämnat efter sig en jättekrater som hade förändrat hela byns utseende. Byn är för övrigt uppbyggd kring järnvägen och spannmålshandeln varför byggnaderna som härrör därifrån definitivt måste sparas åt eftervärlden.

Efter mycket förhandlande med Lantmännen lyckades jag i sista sekunden få köpa byggnaderna jämte tomten. Rivningslov från kommunen och upphandlingen av rivningsentreprenör var redan klart och arbetet med att tömma och riva husen hade redan börjat.

I sista minuten lyckades jag få igenom köpet, och rusade ner till husen och stoppade rivningen.

Fortfarande syns sågjack i en takbjälke efter att jag stoppade dom mitt under pågående rivning. Mycket hade tyvärr redan blivit förstört.

Det mesta av själva "inälvorna" i den förhållandevis moderna kvarnen såldes och fraktades med tre långtradare ner till Lithauen. Kvar blev en magasinsbyggnad som var fullständigt urholkad med hål där alla ledningar transportörer, malverk, blandare, torkar, kulvertar, elevatorer, vågar, silos, rör m.m. hade varit.

Byggnaden såg fomligen ut som en schweizer-ost invändigt. Tolv stora stål-behållare som genomborrade alla våningarna i byggnaden fanns kvar eftersom dessa var för stora, tunga och omoderna att lägga ner tid på och frakta till Lithauen.

Tre fullastade trailers med släp går till Lithauen med maskiner som monterats bort. Malverk, silos, torkar, blandare, elevatorer, transportband, varmluftskulvertar m.m.m.m. Två tio meter höga torkar i stål lyfts ut genom taket.

40 stålbehållare (c:a 15 ton) monteras isär manuellt och lyfts ut. Tonvis med kablar, ledningar, rör, beslag m.m. demonteras.

Två containrar med damm och mjöl sopades upp på golv och väggar, varefter dammsugning under två månader från morgon till kväll med special- dammsugare och diskborste, resulterade i sammanlagt 28 st 125-liters sopsäckar fulla med damm. Puuuuhh.........

Efter att alla maskiner och inredning lyfts ur fanns det c:a 200 kvm "hål" i golven. Under sommaren 2008 skarvades alla avkapade bjälkar. Nya golvplankor som var specialhyvlade för ändamålet fälldes in och möllan började så smått kännas

som hel igen.

500 kvm fasadplåt avlägsnas. Fasaden skrapades samt oljades och målades två gånger.

600 kvm dåligt eternittak plockas ner och plåttak (gammeldags pannplåt) läggs.

Under tiden då möllan såg ganska förfallen ut krossades i stort sätt alla fönster vilka vi nu har ersatt med gammalt munblåst glas. C.a 200 st rutor plus ett antal karmar och bågar som måste nytillverkas.

All elektrisk utrustning och kablar har byts ut till nytt.