Lite Historia

 

Mollan_1950.JPG

Magasinsbyggnaden

När järnvägen kom till byn 1865 var majoriteten av befolkningen sysselsatt inom jordbruket. Stationssamhället blev därmed en medelpunkt i bygden på grund av de goda transportmöjligheterna.

Därför etablerades snabbt stora spannmålsfirmor i Lövestad.

Pehr Jönssons Partihandel startade på 1890-talet och hans efterträdare sonen Svante Pehrsson och sonsonen Pehr Arne Pehrsson drev rörelsen fram till 1965.

År 1930 uppfördes byggnaden då som planmagasin för att senare efter han inredas som spannmålskvarn.

1965 köptes hela rörelsen av Lövestads Lokalförening. År 2001 upplöstes Lokalföreningen och Svenska Lantmännen tog över driften. Själva kvarnverksamheten var igång så länge som till 2001, och år 2003 bestämde man sig för att riva både möllan och den intilliggande affärs/kontors -byggnaden (fd. elementarskolan).

 

 

 

Skolan_1920.JPG

Sidobyggnaden

Det mindre huset byggdes runt sekelskiftet 1800/1900. Några år i början av seklet var det en privat elementarskola där bättre bemedlade familjers barn kunde fortsätta sina studier efter folkskolan.

Därefter flyttade en järn- och diverseaffär in i lokalen närmast Södergatan.

Den har genom åren haft olika ägare bl.a.

J Fajersson och Pehr Jönssons Eftr,

sonen Svante Pehrsson som hyrde ut till

J Leander.

I slutet av 1920-talet övertog Henriksson som 1947 överlät verksamheten till Sten Persson. 

1958-69 drev Ingvar Mårtensson sin speceriaffär i huset. Den flyttades sedan till Storgatan 22. ​I delen närmast mejeriet, flyttade på 1930-talet Mårtenssons café in. Det sägs att mjölkskjutsarna med sina hästar, på väg till mejeriet intill, brukade stanna där och dricka kaffe. Säkert tog kuskarna även en och annan kaffegök också. Det berättades också att det hände ibland att tåget släppte ut ånga, och hästarna skenade med mjölkkannorna rullande på gatan.